بیماری گردن افتاده در جوجه مرغ ها

بیماری گردن افتاده در جوجه مرغ ها

یکی از بیماری‌های کشنده در بین مرغ‌ها و جوجه مرغ بیماری گردن افتاده می‎‌باشد که این مشکل به مرور بدتر می شود بطوریکه گردن جوجه به طور کامل می افتد یا به پشت می خوابد و قادر نیست راه برود.علت کشنده بودن آن این است که پرنده مبتلا قادر به خوردن و آشامیدن نیست و…

ادامه مطلب