کودک و حیوانات

کودکان در سال‌های نخست زندگی علاوه بر این‌که بازی‌های تکاملی‌شان را ادامه می‌دهند با تمرین نگهداری و مراقبت از حیوان خانگی در واقع مهارت‌های مراقبت و حمایت از دیگری را تمرین می‌کنند. کودکان  ۳ ساله کم کم به  بازی با حیوانات علاقه نشان می دهند .  به عقیده دانشمندان علم تکامل روانشناسی، کودکان براساس تکامل…

ادامه مطلب