چپ دست

حیوانات چپ دست ؟!

تحقیقات نشان می‌دهد چپ دست بودن یا راست دست بودند ممکن است در رفتارهای افراد یا حتی حیوانات تاثیرگذار است. روانشناسان دانشگاه کوئین با مطالعه بیش از 40 گربه خانگی به مدت چند هفته به این نتیجه رسیدند که بعضی از آنها درالگوهای رفتاری خود متفاوت هستند، و همچنین بین گربه های نر با ماده نیز…

مشاهده و خرید