پرکنی عروس هلندی

عروس هلندی من پرهایش را می کند

موضوع  پرکنی در پرندگان بخصوص پرکنی عروس هلندی یا سایر طوطی سانان همیشه از بحث برانگیز ترین موضوعات مربوط به مراقبت از آنها بوده است. اگر عروس هلندی شما در سلامت به سر می برد خودش به تیمار کردن پرهایش از آنها مراقبت می کند. غده uropygial یا به زبان عامیانه غده چربی ، غده…

مشاهده و خرید