بیماری های بلدرچین

بیماری ‌های بلدرچین

شناخت بیماری های بلدرچین به کسانی که علاقمند به پرورش بلدرچین الزامی می‌باشد.امروزه بلدرچین یکی از محبوبترین پرندگان جهت نگهداری و پرورش می‌باشد، نگهداری آسان، قیمت مناسب و تخم مفید آن برای پرورش‌دهندگان سودآور می‌باشد ولی باید بدانید این پرنده همچون سایر پرندگان بیماری‌هایی دارد و در صورتی که به موقع تشخیص داده نشود، ممکن…

ادامه مطلب