پرریزی یا تولک رفتن پرندگان

پرریزی یا تولک رفتن پرندگان

یکی از مسائلی که مالکان پرندگان خانگی اظهار می‌کنند پرریزی آنی پرندگانشان است و نگرانند که پرنده دچار بیماری شده است اما باید بدانید که پرندگان به طور تدریجی پرهای خود را عوض می‌کنند به این معنی که پرهای نو جایگزین پرهای قدیمی تر می شوند. اما در دوره ای از زندگی برخی پرنده‌ها، این…

ادامه مطلب