نحوه گرفتن پرنده فراری 

نحوه گرفتن پرنده فراری

پرنده بعد از فرار از قفس ممکن است از هجوم شما به سمت خودش بترسد و باید بدانید که نحوه گرفتن پرنده فراری نباید بگونه باشد که ترس او بیشتر شود و اگر پرنده هنوز داخل منزل است ممکن است با خوردن به شیشه پنجره ها و یا وسایل به خودش صدمه بزند. دنبال کردن…

ادامه مطلب