درد دل یک دامپزشک

وجدان کاری، وجدان بیکاری دکتر دامپزشک بودن گاهی با تب مالت گرفتن و تمام عمر را با درد و ضعف سپری کردن معنا پیدا می‌کند. این روزها آن‌قدر در بین دامپزشکان کلینیسین شایع شده که بهتر است بگوییم تب مالت با دامپزشکان معنا پیدا می‌کند و این تنها نمونه کوچکی است از خدمات نانوشته دامپزشکان.…

ادامه مطلب

نکاتی در مورد نگه داشتن سگ در آپارتمان

. اگر مستأجر هستید اول باید از صاحب خانه اجازه بگیرید. اگر اجازه داد، مرحله بعدی انتخاب سگ مناسب با سبک زندگی شما با توجه به نداشتن باغچه در منزل است. این اشتباه است که سگی پر انرژی و فعال انتخاب کنید. حبس کردن چنین سگی در آپارتمان غیرمنصفانه است. حتی نژادهایی که برای آپارتمان…

ادامه مطلب