جفت گیری و جوجه کشی مناسب از قناری

جفت گیری و جوجه کشی از قناری برای جفت گیری و جوجه کشی مناسب از قناری به نکات ذیل توجه نمایید: دو قناری مادر و پدر باید از نظر جثه دارای اندام خوبی باشد ( هیچ وقت نباید از دو قناری کوچک انتظار جوجه درشتی را داشت و اگر هم چنین اتفاقی بیفتد در نسل…

ادامه مطلب