چکار کنیم عروس هلندی گاز نگیرد؟

چکار کنیم عروس هلندی گاز نگیرد؟

چکار کنیم عروس هلندی گاز نگیرد؟ اکثر خریداران  طوطی ها و بخصوص عروس هلندی، که آشنایی کمی با رفتارهای این پرنده و نوع تربیت آن دارند صرفا مجذوب زیبایی این پرنده شده و موقع خرید از پرنده فروشی نمی‌دانند که چه نوع پرنده ای را باید انتخاب کنند. معمولا توصیه می‌شود که پرنده را در…

ادامه مطلب