بیماری های شایع بین انسان و حیوان

بیماری های که از حیوانات خانگی خود می گیرید

یکی از دغدغه های افراد در نگهداری از حیوانات خانگی بیماری های مشترکی است که بین انسان و حیوان شایع است و یا بیماری های مانند عنوان آلرژی ها و یا عفونت ها که در اثر تماس با حیوان می‌تواند در بدن انسان بروز کند. از این رو باید بدانید علاوه بر جراحات و آلرژی…

ادامه مطلب