بدخلقی عروس هلندی

علل بدخلقی عروس هلندی

عروس هلندی ها پرندگانی خوش اخلاق و بازیگوشی هستند اما گاهی دچار بدخلقی می شوند. در واقع این بدخلقی عروس هلندی جزو بیماری ها نیست و جزئی از حالات ذاتی موجود در آنان است که با قرار گرفتن آنان در شرایط خاصی ظهور می کند. معمولا از هر ده عروس هلندی 3 عدد از آنان…

مشاهده و خرید