نگهداری حیوانات خانگی در دوران بارداری

نگهداری حیوانات خانگی در دوران بارداری

آیا نگهداری از حیوانات در خانگی در دوران بارداری باعث ایجاد مشکلاتی برای مادر و جنین می‌شود یا خیر؟ هر چند شما تمامی جوانبی احتیاط و مراقبت‌های پزشکی را انجام دهید باز هم ممکن است تبعاتی را برای افراد خانواده از جمله زنان باردار و نوزادان بوجود آورد، چون این دو بخش از افراد جامعه…

ادامه مطلب