آشنایی با طوطی عروس هلندی

معرفی عروس هلندی عروس هلندی پرنده ای معاشرتی است و به توجه زیادی نیاز دارد و اگر به او بی توجهی کنید از روی بی حوصلگی شروع به جیغ کشیدن می کند. کوکاتیل کنجکاو ولی شیرین است و کمتر از طوطی های بزرگ ، خرابکاری می کند. اگر میخواهید کوکاتیل بخرید یکی را پیدا کنید…

ادامه مطلب