عروس هلندی من نره یا ماده؟

.

.

جنسیت عروس هلندی های خاکستری معمولی به محض اینکه پرهای بزرگسالی در آمدند براحتی قابل تشخیص می شود. شما متوجه خواهید شد که رنگ بندی نر ها با ظاهر شدن صورت زرد روشن کاملا مشخص است.

در حالیکه ماده ها صورت خاکستری با مقادیر کمی زرد کم رنگ دارند. بدن نر ها خاکستری تیره است ولی ماده ها قهوه ای تا خاکستری روشن تر هستند.

تشخیص نر و ماده عروس هلندی

.

گرچه تا اولین پرریزی ( تولک رفتن ) هر دو جنس خطوط تیره زیر پرهای دم خود دارند ولی بعد از پرریزی پرهای دم نرها کاملا فقط رنگ خاکستری دارد و ماده ها این الگوی خط خط بودن را حفظ می کنند.

.

روش یاد شده در بالا برای عروس هلندی های معمولی خاکستری خیلی راحت است ولی برای سایر رنگهای عروس هلندی مثل آلبینو، سینامون، لوتینو، پرل یا مرواریدی و پید یا رنگارنگ راحت نیست.

تعیین جنسیت عروس هلندی

.

برای همین، دستورالعمل زیر به تشخیص جنسیت عروس هلندی کمک می کند:

• عروس هلندی های نر توانایی صوتی بالاتری دارند و بیشتر  سوت می زنند.
• ماده ها معمولا ساکت ترند
• نرها سوت می زنند و صدا در می آورند ولی ماده ها اکثرا جیغ می زنند
• ماده ها بیشتر محتمل است که صدای هیس در بیاورند و گاز بگیرند
• در رنگهای معمولی، رنگ لکه نارنجی در صورت نرها معمولا تیره تر یا مشخص تر است
• هر گونه نشانه ای از خط خط بودن و لکه لکه بودن زیر دم  یا بالها نشاندهنده ماده بودن است ( برای اینکار عروس هلندی را بالا و در مقابل نور بگیرید تا این الگوها را ببینید )
• نرها تمایل دارند مغرورانه در اطراف قدم بزنند . آنها بالهایشان را کمی بالاتر می گیرند، سینه شان را بیرون می دهند و رژه می روند صداهایی در می آورند.
• یک آیینه در مقابل عروس هلندی تان قرار دهید. چه رفتاری می کند؟ نرها معمولا هیجان زده می شوند و آیینه مدتی آنها را کاملا به خود مشغول می کند. ماده ها معمولا زود اشتیاقشان را به آیینه از دست می دهند.

تعیین جنسیت عروس هلندی

.

منبع: کوکاتیل دات کام

.

مقاله: چکار کنیم عروس هلندی گاز نگیرد

مقاله: تغذیه عروس هلندی

مقاله: علل بدخلقی عروس هلندی