داریوش خرگوشه

.
این خرگوش بزرگ تنها با  ۱۳ ماه  سن وزنی در حدود ۲۲ کیلوگرم دارد.داریوش توانست رکورد مادر خود آلیس را در زمینه بزرگترین خرگوش جهان بشکند.

.
او در روز ۱۲ هویج ، ۶ سیب و ۲ کلم میخورد!

.

خانم آنت ادواردز ۵۹ ساله نگه دارنده داریوش برای سالها لوح بزرگترین خرگوش جهان را در خانه اش در ورکستر بریتانیا دارد و اکنون منتظر وارد کردن نام داریوش در کتاب رکوردهای جهانی گینس میباشد.

.
خانم آنت ادواردز میگوید: من فکر میکنم که خیلی خوب است که آن رکورد در خانواده نگه داشته شده است ولی چیزی که ترسناک است این است که داریوش هنوز در حال رشد است و میتواند بسیار بزرگتر از این شود.

.
خانم ادواردز دارای چندین  خرگوش بزرگ است ولی داریوش از همه آنها بزرگتر است.

.