بیماری های بلدرچین

.

تاولهای کف پا:

 

 پرنده ها بر اثر این بیماری دچار لنگش، تورم مفاصل، متورم شدن بالشتک کف پایی می شوند. با برش سطح محل ضایعه، برجستگی سفید رنگی درداخل بافت دیده می شود که از این ضایعات باکتری عامل بیماری را می توان جدا نمود.

.

زخم روده :

 

این بیماری،  ویژه بلدرچین می‌باشد، التهاب و زخم در روده ایجاد می‌شود. این بیماری در گله‌های مادر کمتر دیده می‌شود و میزان ابتلاء جوجه بلدرچین ها 100- 15% است. عامل بیماری یک نوع باکتری بی‌هوازی می‌باشد.

بیماری از طریق مدفوع منتقل می شود.  مبتلایان روز بروز ضعیف و لاغر می‌شوند. از علایم بارز بیماری، مدفوع آبکی و برنگ سفید و پرهای ژولیده، بیحالی و چرت زدن است.

بیماری های بلدرچین

.

بیماری در اثر باکتری سالمونلا پولوروم:

 

تلفات بیشتر در هفته دوم و سوم پرورش مشاهده می‌شود. در سنین بالا علایم بالینی حاد محسوس نیست اما تولید تخم، میزان باروری و هچ کاهش می‌بابد. انتقال بیماری از طریق تخم صورت می‌گیرد.

.

باکتری هموفیلوس پارگالیناروم:


این باکتری از سینوس زیر کاسه چشمی بلدرچین هاییکه دچار سینوزیت بوده اند، جدا شده است. سن ابتلا به این بیماری از 3 هفتگی به بعدگزارش شده است.

از نشانه های بیماری ، سینوزیت چرکی و وجود توده بزرگی از مواد سخت شده در سینوسهای زیر کاسه چشمی است. همچنین آب ریزش بینی و تورم ملتحمه چشم، زخم قرنیه و کدر شدن آن ، بی اشتهایی و لاغری مفرط هم متعاقبا دیده می شود.

تورم سینوس بلدرچین


.

سالمونلا گالیناروم:بیماری ناشی از این باکتری سبب تلفات بالایی در جوجه بلدرچین های 1 تا 3 روزه می شود. از نشانه های بالینی آن می توان افسردگی، تجمع جوجه بلدرچین ها به دور هم را ذکر نمود.

در لاشه های جوجه بلدرچین های تلف شده، تورم پرده روی قلب، نقاط نکروزه بر روی کبد، پر خونی شش ها، هیدروپری کارد، انتریت توام با خونریزی حاد و بزرگ شدگی خفیف طحال مشخص است.

 

.


برونشیت بلدرچین:بیماری بسیار کشنده و مسری ویروسی بلدرچین است. این بیماری با مشکلات تنفسی و مرگ بلدرچین بیمار مشخص می شود. بیماری از راه هوا و همچنین از پرنده بیمار به پرنده های دیگر  منتقل می شود.

شیوع بیماری در فارم پرورش بلدرچین، معمولا در اثر آلوده شدن بلدرچین مادر انجام می شود. برونشیت از طریق نشستن بلدرچین مادر روی تخم ها به جوجه ها سرایت می کند. پس از ورود بیماری در فارم، به آسانی و به هر وسیله ممکن سریعا درفارم انتشار می یابد.

.

بیماری برونشیت بلدرچین

از نشانه های بیماری اختلالات تنفسی، عطسه،سرفه،  توقف مصرف غذا ، سرماخوردگی، به پهلو افتادن و بالاخره مرگ میباشد. میزان ابتلا 100% و مرگ و میر 40% در جوجه بلدرچین های جوان گزارش شده است.

برونشیت بلدرچین درطول فصل، در فارم باقیمانده و حیوانات حساس را بیمار می کند.

.

استافیلوکوکوس آلبوس:

 

وقتی که بلدرچین ها می ترسند یا مضطرب می شوند، پرواز کرده و بعلت برخورد به سقف و دیواره قفس ها سر و نقاط بدنشان آسیب می بیند. عفونت با این باکتری سبب تشکیل آبسه در نقاط جراحات دیده سر، بال و پا می شود.  از این آبسه ها باکتری استافیلوکوکوس جدا شده می شود.


.

 مقالات مفید دیگر:

.