ده چیزی که گربه ها از آن متنفرند

نوشته  Michelle Lanz

شماره 1، ماشین سواری:

گربه ها هم مانند انسان تابع عادت هستند. آنها دوست دارند قلمرو خود و برنامه روتین خود را داشته باشند و از تغییر خوششان نمی آید. استفاده از وسیله نقلیه شادی را از گربه شما می گیرد. البته دلیل آن موجه است چون باعث حالت تهوع یا استفراغ ناشی از حالت عصبی در آنها می شود.

.

شماره 2 ، آب:

قدمت این داستان به اندازه تاریخ است. گربه ها از خیس شدن متنفرند. گربه ها نیاز ندارند مثل انسان ها و سگها حمام کنند چون آنها به خوبی خود را تمیز کرده و می آرایند. بعضی از نژادها خصوصا گربه های بزرگ آب را دوست دارن اما گربه های خانگی معمولی با تمام وجود از آب دوری می کنند.

.

شماره 3- مالش شکم:

یکی از تفاوتهای گربه و سگ در نفرت و علاقه نسبت به تماس با شکمش است. غریزه شکارچی بودن در گربه ها خیلی کامل حفظ شده و احتمالا شکم آسیب پذیرترین ناحیه در بدن است. نوازش شکم گربه باعث می شود که حالت دفاعی به خود بگیرد. گربه ممکن است با پنجه های هر چهار دست و پایش در حالیکه چنگالهایش بیرون زده به دست شما حمله کند. این یک رفلکس غیر ارادی است . شکم گربه را لمس نکنید دوست ندارد.

گربه ها مالیدن شکم شان را دوست ندارند

.

شماره 4- صداهای بلند:

صدای بلند گربه را از جا می پراند چون آن را علامت خطر می داند. گربه با شنیدن صدای بلند فرار می کند مثل صدای آتش بازی، مهمانی های شلوغ یا بوق ماشین. ولی گاهی حتی با صدای یک عطسه میتوان او را ترساند.

.

شماره 5 – شانه کردن:

بعضی از گربه ها ممکن است نسبت به برس کشیدن حساسیتی نداشته باشند خصوصا اگر صاحبش او را از بچگی به این کار عادت داده باشد. اما اگر گربه شما را با برسی در دست ببیند فرار می کند. اگر دوست نداشته باشد او را شانه نکنید رفتارش این را به شما نشان خواهد داد.

گربه از چه چیزهایی بدش می آید؟

.

<خرید آنلاین برس مو >

.

شماره 6 – خشن برخورد کردن:

ممکن است گربه ظاهرا صیادی خشن و پرتحرک به نظر برسد ولی در واقع ملایمت را خیلی دوست دارد. اگر او را بد و ناآرام نوازش کنید ممکن است چنگ بزند. برخورد بد شما ممکن است او را تحریک کرده و در صدد جنگیدن بر بیاید.

.

شماره 7- کوتاه کردن ناخن ها:

ممکن است گربه کوتاه کردن ناخنهایش را تحمل کند ( خصوصا اگر از بچگی عادت کرده باشد ) اما این طبیعی است که گربه د رمقابل آن مقاومت کند چون با این کار شما تنها وسیله دفاعی واقعی او را از او می گیرید.

گربه از کوتاه کردن ناخنهایش بدش می آید

.

شماره 8 – حضور گربه های دیگر در قلمرو اش:

گربه ها از یکدیگر خوششان نمی آید و یکدیگر را تحمل نمی کنند مگر اینکه از اول هم خانه بوده یا خویشاوند باشند. این به علت غریزه حیوانی و طبیعت آنها برای حفظ قلمرو است. گربه موجودی انزوا طلب است و گربه های دیگر را بعنوان رقیب در غذا و اسباب بازی و توجه قلمداد میکند. در مورد گربه هایی که با هم کنار می آیند ، اگر توجه کنید می بینید که یکی بر دیگران مقدم است.

.

شماره 9- توجه بیش از حد:

سگ هیجوقت از توجه سیر نمی شود ولی گربه به میزان معینی از توجه نیاز دارد. اغلب گربه ها اجازه نمی دهند که دائم در اطراف آنها باشید، زیاد آنها را بغل کنید یا مدام نوازش کنید. اگر گربه نیاز به توجه شما داشته باشد این را با میو کردن یا مالیدن خودش به پای شما نشان میدهد.

.

شماره 10- عدم توجه کافی:

عدم توجه به گربه زمانیکه طالب توجه است باعث پاسخ منفی مشابهی می شود. ممکن است ساعتها میو کند یا پنجه هایش را به پاهای شما بکشد. بعضی از گربه ها در اثر تنهایی  طولانی مدت، عصبی می شوند. که میتواند منجر به بروز رفتار تخریبی یا انجام دفع خارج از ظرف خاک شود.

مطالب مفید دیگر:

جلوگیری از افسرده شدن گربه های خانگی

میومیو کردن گربه ها

تغذیه مناسب برای گربه ها