بدترین باغ وحش دنیا

تعداد زیادی از مردم منطقه برای بسته شدن این باغ وحش یک نامه بصورت دسته حمعی به مسئولان مربوطه ارسال کرده اند.تصاویر دلخراش این باغ وحش در زیر وجود دارد.

بدترین باغ وحش دنیا

بدترین باغ وحش دنیا
بدترین باغ وحش دنیا

.

.

تلاش دامپزشکان برای نجات گونه های در حال انقراض

 

پناهگاه های حیوانات در ایران
یوزپلنگ ایرانی