بیستمین دوره مسابقات پرش با اسب جام پیشرفت

جدول زمانی رویداد تاریخ ساعت ورود اسبها چهارشنبه ۹۳/۵/۲۲ بازدید ۹:۳۰ شروع ۱۰:۰۰ رده D اسب تولید ایران (دوبخشی) رده C بزرگسالان (دوبخشی) پنجشنبه ۹۳/۵/۲۳ بازدید ۹:۳۰ شروع ۱۰:۰۰ رده B نونهالان و نوجوانان و جوانان با یک باراژ جمعه ۹۳/۵/۲۴ بازدید ۹:۳۰ شروع ۱۰:۰۰ رده O۲ مالکین با یک باراژ رده B بزرگسال (دوراندی) جدول فنی رویداد روز اول روز دوم روز سوم گروه سنی اسب تولید ایران بزرگسالان نونهالان نوجوانان جوانان مالکین بزرگسالان رده مسابقه ۱۲۰ ۱۳۰ ۱۱۰ ۱۲۰ ۱۳۰ ۱۱۵ ۱۴۰ نوع مسابقه دوبخشی دوراندی با یک باراژ با یک باراژ با یک باراژ با یک باراژ دوراندی بدون باراژ

ضوابط برگزاری مسابقات : ۱- سوارکاران توجه نمایند که تغییرات اعمال شده در مقررات ملی از قبیل (رده بندی اسبها- ارتفاع موانع- رده های مسابقات – سن اسبها و …) در این دوره از مسابقات اجرا خواهد شد. ۲- سوارکاران می توانند در تمامی رده ها با ۳ اسب ثبت نام نمایند و دو اسب برتر رده بندی می شود. ۳- ثبت نام به شکل اینترنتی در سایت هیأت تهران ( به آدرس: www.tehranhorse.com ) تا ساعت ۱۴:۰۰ روز قبل از هر مسابقه انجام می شود. ۴- به همراه داشتن برگ سلامت اسبها صادره از سوی اداره و شبکه دامپزشکی محل باشگاه ضروری است و از شرکت اسبهای بدون مجوز سلامت جلوگیری به عمل می آید. ۵- به همراه داشتن کارت بیمه ورزشی سوارکاران جهت شرکت در مسابقات مذکور الزامی است. ۶- مسابقات مذکور فاقد اردو می باشد لذا کلیه هزینه های اسکان سوارکاران و غیره به عهده شرکت کنندگان می باشد. ۷- به دلیل محدودیت باکس در محل برگزاری مسابقه امکان اسکان همه اسبها در باشگاه نوروزآباد وجود ندارد لذا مقتضی است قبل از جابجایی اسبها هماهنگی لازم با مدیریت مجموعه سوارکاری نوروزآباد را معمول فرمائید و یا در صورت تمایل با سایر باشگاه های اطراف هماهنگ نمایید

.