رها کردن پرنده خانگی در طبیعت

.

ولی شما این کار را نکنید. پرنده های تزئینی داخل قفس  اکثرا بومی آب و هوای ایران نیستند و از خارج وارد شده اند، (مثل خیلی از طوطی ها) و در طبیعت ما از بین می روند چون به آب و هوای ما سازگاری ندارند.  اگر حتی پرنده قفسی شما بومی ایران هم باشد مثل قناری، طرقه ، مینا ، چون به زندگی در اسارت خو گرفته اند و در اجتماع انسانی رشد کرده اند وابستگی غذایی دارند و معمولا قادر به زندگی آزاد نیستند.

.

آزاد کردن پرنده ها از قفس

.

آنها به طبیعت بیرون عادت ندارند، جاییکه غذا برایشان مهیا نیست، به خطرات آن آشنایی ندارند و تطابق با آب و هوای طبیعی برایشان سخت است چون داخل قفس و در منزل چه در زمستان چه در تابستان در دمای ثابت زندگی کرده اند . همچنین ممکن است در اثر گرسنگی و یا عادت به انسانهایی پناه ببرند که صلاحیت نگهداری از آنها را ندارند.

.

بعضی از دوستان هم ممکن است پرنده خود را به باغ پرندگان یا جاهای مشابه ببرند این نکته را  توجه داشته باشید که آنجا هم بهشت پرندگان نیست.

.