اولین همایش سم شناسی و مسمومیتهای دامی

این همایش در تاریخ 23 و 24 مهر ماه  به همت مرکز تحقیقات سم شناسی دانشگاه تهران ، دانشکده دامپزشکی، سازمان نظام دامپزشکی، سازمان دامپزشکی و  فرهنگستان علوم برگزار خواهد شد.

در این همایش همچنین برای استاد پیش کسوت دانشکده دامپزشکی، دکتر تقی تقی پور بازرگانی  مراسم بزرگداشتی برگزار خواهد شد.

برای ارسال مقالات و اطلاعات بیشتر میتوانید با دبیر خانه کنگره در تهران تماس بگیرید.

021-88482375

info@vettox.ir